[DOWNLOAD] Ekene by Moses of Today

Ekene by Moses of Today

this song is a song you have to listen. Lead me is basically about how our inner thoughts can lead us towards a certain direction in life.

EKENE LYRICS

Elene ka odi. Me bulu egwum me we egwu chukwu bunye osa ukwuani umu chukwu ne egoli o.

1st Stanza: Anu me ebi enum o ka nne ebi uwa mo anu me ebi enu mo ka nne bi uwa me anu me ebi enu mo onye egbune nmadu ibe ye.

2nd Stanza:

Ana ebi enu enu chukwu nye li anyi onye egbuni nmadu ebe ye na uwa di ogbu o uwa di ogbu o chukwu ke li anyi olisha nnadim o na ene anyi anya o ko oo ona ene anyi anya o ko oo eee.

3rd Stanza:

chukwu keli uwa nnadim ana me ekeneyo anam ekene yo na olu oma ina alulum o anam ekene yo na olu oma ina alu li mo chineke nnam mo anam ekene yo o. Egede. anume ekene yo anam ekene yo chukwu anam ekene you chukwu keli enu wa ni e anu me ekene you chukwu keli enu uwa ni e anam ekene yo nnam anam ekene yo, anam ekene yo anam ekene yo chukwu anam ekene yo anam ekene yo ko ko oooo. Agu na eche obodo, oke oshimili ka obu, chukwu eze,

Stanza 4

: chukwu ekesie nmadu nye ya ife oji ebi enu oo olishe buluwa ekesie nu awa o onye anyi ife a ji ge ebi enu ka anyi ne bi enu anyi oo, onye achona nmadu onye achona nmadu ibe ye chi oko oo kooo agu neche obodo nnam anyi ne ekene yoo.

Stanza 5 :

Anam ebunye gi ekene ekene eze mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe o eze mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbe mgbeo ogaga o chukwu keli enu na ani o anam ekene yo anam ekene yoo. Igwe kasi ani o chim oma eze ndi eze eze ndi eze eze eze oo koo ooh eeh oo anam ekene chukwu o chukwu anam ekene yo, ka ebu ni ahagi enu Agu na eche obodo,

Stanza 6 :

nmu ebulu egwu mo bunye chukwu kelim na nmu ebulu egwu mo bunye chukwu kelim o bunye chukwu kelim mo nnam me ekene yoo. Olu oma ina alulum, mighty man in battle chukwu e mighty man in battle chukwu e chukwu ke enu ngi keli ani o anyi na ebuni afa gi enu chukwu oma ihe ina alulu umu nwa ngei chukwu o, obu na chukwu adi ho ndu nte bu nmadu anwu ga ooo eze ndi eze uwa na acho nim kawa gbue

Stanza 7:

ko oo ko ooo hoo ko oo oo oooooo. Chukwu o chukwu o chukwu o chukwu oma Chukwu o chukwu o chukwu o chukwu oma eze eze eze ndi eze oo ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh eey ooh ooh ooh ooh ooh oo eey ooh ooh ooh ooh ooh ooh eeh nnam me ekene yo, anam ebi enu mo Jehovah anam ebi o anam ebi enu mo ko ooh anam ebi enu mo chukwu o anam ebi uwa me na nmu ne bi enumo na nmu ne bi ee ooh ooh ooh ooh ooh ooh oooh, ooh ooh ooh ooh ooh ye yee o ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh oooooo


ALSO LISTENING ON AUDIOMACK AND YOUTUBE MUSIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *